Synagóga, Liptovský Mikuláš

Mikulášska synagóga patrí medzi najväčšie na Slovensku. Je najmonumentálnejšou klasicistickou stavbou na území mesta. Súčasnú podobu získala pri poslednej prestavbe v roku 1906 podľa víťazného projektu budapeštianskeho projektanta Ladislava Baumhorna. V júni 1992 bola na priečelí synagógy odhalená pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu, veď z Liptovského Mikuláša bolo do koncentračných táborov odvlečených vyše 800 Židov.
V súčasnosti nie je sprístupnená verejnosti.
www.liptovskemuzeum.sk

Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš

ev kostol LMKostol bol postavený v rokoch 1783  1785 na základe Tolerančného patentu panovníka Jozefa II. K jednoduchej klasicistickej stavbe bola o sto rokov neskôr pristavená veža s troma zvonmi. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza stará evanjelická fara, ktorá začala svojmu účelu slúžiť v roku 1788. V rokoch 1837  1866 bola pôsobiskom evanjelického kňaza a popredného predstaviteľa obrodeneckej generácie Michala Miloslava Hodžu. V tomto období sa fara stala strediskom národného života. Stretávali sa tu významné osobnosti štúrovskej generácie, v roku 1844 bol na jej pôde založený spolok Tatrín, v roku 1848 tu vznikli Žiadosti slovenského národa – prvý politický program Slovákov. Dnes je v priestoroch starej evanjelickej fary umiestnená muzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.
www.mikulas.sk

Evanjelický kostol, Smrečany

Kostol SmrečanyS výstavbou kostola sa začalo v roku 1876 a kostol dokončili v roku 1880. Počas rokov 1948  1952 prebehla stavba novej fary, ktorá slúži dodnes.
sk.wikipedia.org

Liptovské múzeum v Ružomberku

liptovske muzeumLiptovské múzeum v Ružomberku vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spoločnosti v r. 1912. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter. Verejnosti sú sprístupnené expozície prírody, archeológie, histórie, etnografie a papiernictva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku.
www.liptovskemuzeum.sk

Kostol Obetovania Pána, Smrečany

kostol obetovania panaNajstaršou zachovalou stavbou v Smrečanoch je gotický kostol Obetovania Pána (ku cti Očisťovania Panny Márie), ktorého základy boli postavené v r. 1349. Interiér zdobia tri vzácne neskorogotické oltáre, zložené z maľovaných tabúľ, rámov zlátených a zdobených zalamovaným pletencom. Organ je barokový z r. 1750. Neskorogotický zvon pochádza z r. 1509. Kostol bol počas reformácie v r. 1574 prevzatý evanjelickou cirkvou a slúžil jej až do r. 1707, kedy bol natrvalo vrátený katolíckej cirkvi.
www.smrecany.sk

Múzeum Janka Kráľa, L. Mikuláš

muzeum janka kralaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy. V hlavnom sídle múzea, v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu, sa nachádza stála expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš.
www.muzeum.sk


Rodný dom súrodencov Rázusovcov, L. Mikuláš

rodny dom RazusovcovRodný dom súrodencov Rázusovcov bol súčasťou zástavby obce Vrbica, v roku 1923 včlenenej do Liptovského Mikuláša. Po jeho rekonštrukcii tu bola umiestnená expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi, spisovateľke Márii Rázusovej-Martákovej a ich bratom Michalovi a Matejovi, významným mikulášskym kníhtlačiarom.
www.muzeum.sk

Kežmarský hrad

kezmarsky hradGotický mestský hrad na východnom okraji mesta Kežmarok. Pôvodný zemepanský hrad vznikol v čase neskorej gotiky, po roku 1462. Najcennejšou častou zámku je kaplnka, ktorú podľa nápisu obnovili v roku 1658. Kežmarský zámok je sídlom múzea (založené 1928), ktoré má vlastivedný profil zameraný na spoločenské vedy (archeológia, história, národopis, umelecká história), týkajúce sa Kežmarku a najbližšieho okolia.
www.kezmarok.com

Expozícia Tatrín, L. Mikuláš

tatrinMuzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa súčasníkom pripomína stretnutia popredných osobností štúrovského hnutia u tunajšieho farára Michala Miloslava Hodžu. Expozícia je zariadená dobovým nábytkom.  
www.liptov-online.com

Spišský hrad

spissky hradNajrozsiahlejšie hradné zrúcaniny, ktoré ležia 5 km na SZ od Žehry, časť Hodkovce. Spišský hrad je svojou rozlohou najväčším hradom v strednej Európe.   
www.spisskyhrad.sk

Múzeum oravskej dediny

muzeum oravskej dedinyMúzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Základný kameň bol položený 24. 9. 1967, v roku 1975 bolo múzeum sprístupnené verejnosti. Nachádzajú sa tu objekty z celého regiónu Oravy. Tak ako v skutočnej dedine, sú tu obytné a hospodárske stavby (domy, usadlosti, komory, senníky, salaš a iné), remeselnícke objekty (kováčska vyhňa, hrnčiarska pec) i technické stavby (mlyn, valcha, mangeľ, olejáreň).

Skanzen Vlkolínec

skanzen vlkolinecObjekt patrí do súboru zachovaných dvoj- a trojpriestorových zrubových domov, ktoré predstavujú typické stavby regionálnej architektúry v severnej časti stredného Slovenska. Roľnícky trojpriestorový zrubový dom č. 15 bol vybudovaný v roku 1886. Zachované pôvodné vnútorné členenie domu a zariadenie interiéru poskytuje obraz o spôsobe života obyvateľov domu i celej obce v prvých desaťročiach 20.-teho storočia. Obec Vlkolínec bola zaradená do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
www.skonline.sk

Múzeum liptovskej dediny, Pribylina

muzeum liptovskej dedinyMúzeum liptovskej dediny v Pribyline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. V roku 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a niektorých obcí horného a dolného Liptova. Zaujímavý je objekt školy z Valaskej Dubovej, pričom dominantou areálu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary.

www.liptovskemuzeum.sk

Archeoskanzen Havránok

skanzen havranokTáto národná kultúrna pamiatka sa rozprestiera na vrchu Havránok, nad vodnou nádržou Liptovská Mara. Na hradisku sa zachoval zvyšok pôvodnej hradby keltského hradiska. Je tu zrekonštruovaná podoba dvorca z mladšej doby železnej (300 – 100 p. n. l.), náznaková rekonštrukcia brány keltského hradiska a vstupu do svätyne (120 –50 p. n. l.), náznaková rekonštrukcia časti hradby a brány najmladšej fázy opevnenia hradiska a rekonštrukcia obydlia z obdobia jeho zániku.

PREDBEŽNÁ REZERVÁCIANaši partneri:

Liptov REPRO servis minimapro.sk mutton prenajomkaravanov.sk Restauracie.sk